یكیاز افسانه ها حاكی است والنتاین در قرن سوم میلادی و در روم باستان زندگیمی كرده، هنگامی كه امپراتور كلادیوس به این نتیجه می رسد كه سربازان مجردقدرتمندتر هستند، ازدواج مردان جوان را غیرقانونی می كند تا بر تعدادسربازانش بیفزاید. والنتاین این حكم را بسیار ناعادلانه می داند و...

تاریخچه ولنتاین
                                                         

          

          
            

یكیاز افسانه ها حاكی است والنتاین در قرن سوم میلادی و در روم باستان زندگیمی كرده، هنگامی كه امپراتور كلادیوس به این نتیجه می رسد كه سربازان مجردقدرتمندتر هستند، ازدواج مردان جوان را غیرقانونی می كند تا بر تعدادسربازانش بیفزاید. والنتاین این حكم را بسیار ناعادلانه می داند از فرمانسرپیچی می كند و مردان و زنان جوان را در خفا به عقد یكدیگر درمیآورد.كلادیـوس که از ایـن عـمل آگاه می شود، وی را به مرگ محكوم می كند.براساس این افسانه والنتاین خودش اولین "هدیه والنتاین" را برای معشوقش میفرستد. هنگامی كه والنتاین در زندان بوده، دلداده دختر جوانی می شود كهدختر زندانبان بوده است. پیش از مرگش، نامه ای برای آن دختر نوشته و درپایان چنین امضا می كند "والنتاین تو" و این عبارتی است كه امروزه نیز درپایان برخی نامه ها به چشم می خورد. در تمامی افسانه ها شاهد هستیم كهوالنتاین پیكره و در حقیقت نمادی از همدلی، دلسوزی و از همه مهمتر عشق است.
براساس یكی دیگر از افسانه ها، همه دختران مجرد شهر عصر همان روز اسامی شانرا روی یك تكه كاغذ نوشته و آن را در گلدانی می ریختند. آنگاه هر كدام ازپسران مجرد شهر یكی از آن اسامی را از داخل درمی آوردند و با صاحب آن نامآشنا می شد. این كار اغلب به ازدواج می انجامید. پاپ اعظم گلاسیوس، نخستینبار در حدود 498 پس از میلاد، روز 14 فوریه را روز سنت والنتاین قرار داد.بنابراین روش قرعه كشی رومیان برای انتخاب همسر ضد مذهب و غیرقانونی اعلامشد. بعدها، انگلیسی ها و فرانسوی ها در قرون وسطی بر این باور شدند كه 14فوریه آغاز فصل جفت گیری پرندگان است و خود به رشد این رای منجر شد كه روزوالنتاین را باید جشن گرفته و گرامی بدارند. در قرن هفدهم در بریتانیایكبیر بود كه روز والنتاین را در سر تا سر كشور جشن گرفتند. در اواسط قرنهجدهم، دوستان و دلدادگان از هر طبقه اجتماعی كه بودند در این روز بهیكدیگر هدایای كوچك یا نامه های عاشقانه می دادند.

در پایان قرنهجدهم با توجه به گسترش صنعت چاپ در جهان كارت های چاپی جایگزین دست نوشتهها شدند. در آن زمان كه مردم را از ابراز احساسات فراوان منع می كردند،كارت های از پیش آماده شده بهترین روش برای نشان دادن احساسات و علایق یكفرد به شمار می رفت. همچنین هزینه بسیار نازل پست بهترین مشوق برای علاقهمندان به این سنت محبوب به شمار می رفت. در سال های بین 1700 تا 1710 بودكه امریكایی ها نیز به جرگه برگزاركنندگان روز والنتاین پیوستند. بر اساسگزارشات آماری، ارسال بیش از یك میلیارد كارت والنتاین باعث شده است كهاین روز به عنوان دومین روز در تمام سال باشد كه طی آن بیشترین تعداد كارتتبریك رد و بدل می شود (تعداد كارت هـای ارسـال شـده بـرای گرامی داشتكریسمس 6/2 میلـیارد بـرآورد شـده اسـت). تـقریبا 85 درصد هدایای والنتاینتوسط زنان خریداری می شود. علاوه بر ایالات متحده، در كشورهای كانادا،مكزیك، انگلستان، فرانسه و استرالیا نیز روز والنتاین را جشن می گیرند.نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 بهمن 1388    | توسط:    | طبقه بندی: مطالب گوناگون،     | نظرات()