یک فیلسوف تابحال هرگز یک روحانی را نکشته است،در حالیکه روحانیون فلاسفه زیادی را کشته اند....
"دنیس دیروت"

وقتی که مردم بیشتر آگاه می شوند،کمتر به روحانی و بیشتر به معلم توجه می کنند.
"رابرت گرین اینگر سول"


دین بهترین وسیله برای ساکت نگه داشتن عوام است.
"ناپلئون بناپارت"


وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم.پنجاه سال بعد،ما در دست کتاب های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین های ما را داشتند.
" جومو کیانتا"مذهب تنها برای بردگی انسان ها خلق شده است.
"ناپلئون"


روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبیعى دو جنس حساسیت دارد،اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
"سوزان ارتس"


کشیش ها مى گویند که آنها به مردم بخشیدن و خیریه را مى آموزند.این طبیعى است. چون آنها خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند.همه گداها مى آموزند که مردم باید به آنها پول بدهند.
"رابرت گرین اینگر سول"


قسمت هایى از انجیل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،قسمت هایى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند..
"مارک تواین"


به من بگو قبل از تولد کجا بوده ای تا به تو بگویم پس از مرگ کجا خواهی رفت.
"نیچه"مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئی در آسمانها زندگی می كند
كه تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام كارهایی كه تو نباید آنها را انجام دهی،و اگر یكی از این كارها را انجام دهی،او تو را به جایی می فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی كنی، رنج بكشی، بسوزی و فریاد و ناله كنی ... ولی او تو را دوست دارد !
" جورج كارلین"یكی از بزرگترین تراژدی های بشریت این است كه اخلاقیات بوسیله دین دزدیده شده است.
" آرتور سی كلارك"مذهب ،آه خلق ستمدیده است،قلب دنیای بی قلب و روح شرایط بی روح.
مذهب افیون توده هاست .
"كارل ماركس"


یک فیلسوف تابحال هرگز یک روحانی را نکشته است،در حالیکه روحانیون فلاسفه زیادی را کشته اند....
"دنیس دیروت"


وقتی که مردم بیشتر آگاه می شوند،کمتر به روحانی و بیشتر به معلم توجه می کنند.
"رابرت گرین اینگر سول"


آنجا كه علم پایان می یابد،مذهب آغاز میگردد .
" بنجامین دیزرائیلی"


دین،افساری است که به گردن تان می اندازند،تا خوب سواری دهید،و هرگز پیاده نمی شوند،باشد که رستگار شوید....
"کائوچیو"اولین روحانی جهان اولین شیادی بود که به اولین ابله رسید.
"ولتر" . 64

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 بهمن 1388    | توسط:    | طبقه بندی: سخنان حکیمانه،     | نظرات()