گزارش تصویری از باغ وحشی در آرژانتین که در آن اشخاص می توانند به حیوانات نزدیک شوند و با آنها عکس بگیرند. آلبته قبل از این کار می بایستی نامه ای را امضا نمایند تا درصورتی که هر حادثه ای برای آنها اتفاق افتاد مسوولیت آن با باغ وحش نباشد!
این باغ وحش در فاصله 50 مایلی بوینس آیرس ، پایتخت آرژانتین واقع شده است.بازدید کنندگان می توانند حتی با بچه های حیوانات نیز بازی کنند اما هیچگونه تمهیدات خاصی جهت ایمنی در نظر گرفته نشده است


 


 

گزارش تصویری از باغ وحشی در آرژانتین که در آن اشخاص می توانند به حیوانات نزدیک شوند و با آنها عکس بگیرند. آلبته قبل از این کار می بایستی نامه ای را امضا نمایند تا درصورتی که هر حادثه ای برای آنها اتفاق افتاد مسوولیت آن با باغ وحش نباشد!
این باغ وحش در فاصله 50 مایلی بوینس آیرس ، پایتخت آرژانتین واقع شده است.بازدید کنندگان می توانند حتی با بچه های حیوانات نیز بازی کنند اما هیچگونه تمهیدات خاصی جهت ایمنی در نظر گرفته نشده است


نوشته شده در تاریخ شنبه 3 بهمن 1388    | توسط:    | طبقه بندی: عکسهای جالب،     | نظرات()